Jeg underviser i mit modersmål, italiensk, er du interesseret?
Ønsker du for eksempel at få bedre rejseoplevelser, have egen bolig i Italien eller
bedre forstå italienske forretningsforbindelser er sproget din nøgle til succes.
Undervisningen er mulig for virksomheder, små grupper og private personer.


Hvis du er interesseret i at lære italiensk, så kan du kontakte mig på Gabmus@Mail.dk